Có Gì Như Chiêm Bao

Tác giả: Nhật Vũ

Ca sĩ: Hà Nhật Linh

Trái tim nào chùng xuống. Sóng mắt nào dâng cao. Có gì như bão cuốn, có gì như bão cuốn, có gì như chiêm bao. Anh thơ tình không gửi. Cho lòng em bâng khuâng. Bao nhiêu thề hẹn cũ, bao nhiêu thề hẹn cũ, muốn quên mà.

danh sách bài hát của ca sĩ Hà Nhật Linh