Tập Thơ TTKh

Lượt nghe: 18689.   

Album tạo bởi AcMin vào ngày 11 tháng 4 năm 2010.

Thi sĩ TTKh chỉ có duy nhất 4 bài thơ:
Hai Sắc Hoa Tigôn (Thất ngôn tự do, 1937)
Bài Thơ Thứ Nhất (Thất ngôn tự do, 1937)
Bài Thơ Đan Áo (Lục bát, 1937)
Bài Thơ Cuối Cùng (Thất ngôn tự do, 1938)

Cho đến bây giờ, không ai có thể xác nhận được TTKh là ai. Theo lời thơ, chúng ta có thể đoán được TTKh là người miền Trung. Tuy sáng tác rất ít, hầu như ai trong chúng ta cũng đã lần nghe đến tên TTKh. Album này tuyển chọn các bài ngâm thơ và nhạc của thi sĩ tài năng, huyền bí, và xấu số này.

"Chỉ có ba người đã đọc riêng
Bài thơ đan áo của chồng em
Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem.

Là giết đời nhau đấy biết không?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh em viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng..."