Vọng cổ hài Văn Hường

Lượt nghe: 107910.   

Album tạo bởi Hai Lúa vào ngày 19 tháng 6 năm 2010.

Các bài vọng cổ hài của nghệ sĩ Văn Hường.