Cây Trúc Xinh

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Quan Họ Bắc Ninh

Ca sĩ khác: Quang Lý

Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc. Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao. Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng. Đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy). Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc. Qua (i) lối.

danh sách bài hát của ca sĩ Quan Họ Bắc Ninh