Ngẫu Hứng Ngựa Ô (Ngẫu Hưng Lý Ngựa Ô, Ngựa Ô Thương Nhớ)

Tác giả: Trần Tiến

Ca sĩ: G M C

Ca sĩ khác: Anh Khoa; Phi Nhung

Đêm phương Nam nằm nghe .. dòng sông nước chảy Ố ồ ô, ố ồ ô. Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông Ố! ô ồ ố ô. Đêm phương nam nằm nghe đường xa vó ngựa Ố ồ ô, ố ồ ô. Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sông Ố! ô ồ ố ô.

danh sách bài hát của ca sĩ G M C