Đêm Hòa Đồng

Tác giả: Quốc Bảo

Ca sĩ: Thảo Vân

Này đêm Thánh ngựa xe tưng bừng. Ôi cõi thơm trần gian. Bằng an thế tình thương vang lừng. Đón cơn vui bạt ngàn. Trời giăng sao lấp lóa. Đường giăng sao trắng xóa. Ta đoàn viên hát thơm môi hồng. Trùng vây ta tiếng.

Đôi Bờ

Tác giả: Nhạc Ngoại (Nga)

Ca sĩ: Thảo Vân

Ca sĩ khác: Nguyễn Kiên Cường

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời. Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta, một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…. Trên dòng.

danh sách bài hát của ca sĩ Thảo Vân