Những bài hát thể hiện bởi ca sĩ Xuân Hinh

Tổng số có 1 bài. Sắp xếp theo
Nhớ Về Hội Lim
Tác giả: Trung Đức
Ca sĩ trình bày: Phi Nhung; Ái Vân; Thu Hiền; Thanh Thanh Hiền; Xuân Hinh; NguoiDepDiamond
Rã hội rồi anh lại về theo em. Để câu hát vấn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yếm đào anh cầm làm tin. Em trao yếm đào anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau. Để câu hát trao duyên