Nhớ Về Hội Lim

Tác giả: Trung Đức

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thanh Hiền; Xuân Hinh; Thu Hiền; NguoiDepDiamond; Ái Vân; Phi Nhung

Rã hội rồi anh lại về theo em. Để câu hát vấn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yếm đào anh cầm làm tin. Em trao yếm đào anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau. Để câu hát trao duyên.

danh sách bài hát của ca sĩ Xuân Hinh