Trầu Cau

Tác giả: Phan Huỳnh Điểu

Karaoke: Phạm Đức Thành

Ca sĩ khác: Duy Quang & Hương Lan & Trường Hải

Ngày xưa có hai anh em nhà kia. Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa. Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên, nhưng người anh được kết duyên cùng nàng. Vì như thế nên người em lòng buồn rầu bỏ ra đi.

danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Đức Thành