Chờ Đông

Tác giả: Ngân Giang

Ca sĩ: Mỹ Thế

Ca sĩ khác: Như Thủy; Ngọc Lan; Đàm Vĩnh Hưng; Kim Anh; Hoàng Nguyên; Bùi Nhật Tiến; Hát2O; Huy Ngô; Kinh Kha VN; Ba Chéo Chúc Mừng Astros (GO ASTROS !!!!!!!!!!); Phương

Em ơi! có phải ngoài trời đang mưa ?? Em ơi! có phải trời đã sang đông ?? Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em.... Ô hay, mắt ngọc lại buồn hay sao ?? Khi anh đã.

Màu Hoa Trắng

Tác giả: Y Vũ

Ca sĩ: Mỹ Thế

Màu hoa trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình. Lần cưới em anh còn nhớ chăng anh ? Màu hoa trắng và ngày vui đó. Vì sao anh nỡ quên cho đành. Chốn này vẫn vui tình yêu nước non, chốn này vẫn trông chờ anh sớm khuya.

danh sách bài hát của ca sĩ Mỹ Thế