Chuyện Sui Gia (Chuyện Xui Gia)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Thanh Hằng & Thanh Bạch

Ca sĩ khác: Kim Tử Long & Thành Lộc

Chuyện sui gia là chuyện của hai nhà. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Một bên là đàng gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng là, là mẹ cha. Ăn ở thuận hoà muôn thuở lưu danh. Biết ta biết mình, tốt lá tốt.

danh sách bài hát của ca sĩ Thanh Bạch