Tuyết Lạnh

Tác giả: Lê Dinh & Phương Trà

Ca sĩ: BeWhite & TMN

Ca sĩ khác: Tuấn Vũ & Giao Linh; Chưa Biết; Hoàng Lan; Hoàng Nam & Hoàng Lan; Tuyết Thảo & Ballz; LạcQuan; Chế Linh & Giáng Thu; Lychee & ThiênHuy; Phan Ý Linh

Tại anh đó nên duyên mình dở dang. Em nào mộng mơ quyền quý cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, đường tình hai đứa thênh thang! Tại em đó nên duyên mình lẻ loi. Ai ngờ.

danh sách bài hát của ca sĩ BeWhite & TMN