Lời Nhớ Lời Thương

Tác giả: Hàn Châu

Ca sĩ: Tuấn Thanh

Ca sĩ khác: Ngọc Sơn; Trường Sơn; Quách Sỹ Phú; Xuân My

Hôm nay tôi về quê ngoại một vùng quê xưa. Nơi tôi ra đời sống trọn một thời tuổi thơ. Dòng sông vẫn êm trôi dịu dàng. Con đê uốn quanh nơi đầu làng. Chiều nghiêng bóng nắng có con đò ngang cắm sào mơ màng. Quê tôi bây.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuấn Thanh