Hờn Trách Con Đò

Tác giả: Phi Bằng

Ca sĩ: Pitch Shift Test

Karaoke: Dương Ngọc Thái (Karaoke)

Ca sĩ khác: Dương Ngọc Thái; HAX (trong một đêm mưa tằm tã...); NguoiDepDiamond; Dương Ngọc Thái (Karaoke Beat)

Cố gọi con đò, nhưng con đò dường như chẳng nghe. Cố gọi tôi về, nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mà tôi nhẫn tâm xem như là không có chuyện gì. Nào đâu có hay em đau lòng khóc ở bờ sông. Chắc tại tôi làm em đau lòng mà.

danh sách bài hát của ca sĩ Pitch Shift Test