Chia Ly (Chuyện Buồn Tình Yêu)

Tác giả: Đỗ Lễ

Ca sĩ: Tha Hương & Lan Đài

Ca sĩ khác: Phi Nhung; Thái Châu; Như Quỳnh; Vũ Khanh & Ngọc Lan; Đặng Thế Luân & Băng Tâm; Đức Duy & Mỹ Hương; Huy Đức; Khánh Hoàng; NguoiDepDiamond & Đoạn Tuyệt; Nguyễn Hưng; Tống Hạo Nhiên; Vũ Hoành; Xuân Thiện; BaKhia; Duy Trường & Mai Thiên Vân

Nói đi em câu chuyện buồn tình yêu. Nói đi em vì mình thương quá nhiều. Khóc làm chi cho hoen úa rèm mi. Cho héo úa xuân thì. Nhớ thương nhau rồi đi. Nói đi em khi chuyện mình dở dang. Nói đi em vì tình duyên lỡ làng.

danh sách bài hát của ca sĩ Lan Đài