Đèn Trời Đêm

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Minh Kiên

Ngước lên ngắm xem ngàn ánh sao đêm. Bóng tối cũng thế thôi chẳng xoá nổi ánh sao. Thắp thêm giữa trời một ánh sao đêm. Đèn trời vụt bay..đèn trời vụt bay. Thắp sáng đêm.. Đk:. Sáng lấp lánh mắt em bao nghĩ suy. Sáng lấp.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Kiên