Vở Kịch

Tác giả: Khánh Đơn

Ca sĩ: Thành Hạng

Người ấy vẫn cứ nói từng lời gian dối đầu môi. Người ấy cứ tưởng tôi yêu ngu si, yêu mù lòa. Và sau lưng của tôi, trong tay ai, em vui đùa. Rồi trước mặt của tôi em lại giả vờ yêu tôi! Người ấy chắc không biết là tôi.

danh sách bài hát của ca sĩ Thành Hạng