Đưa Đò

Tác giả: Phi Bằng

Ca sĩ: Dương Ngọc Thái & Phi Bằng

Ca sĩ khác: HAX

Tháng năm đưa đò , đò tui đưa nắng mưa không màng. Bến sông quê nghèo đò lưa thưa có mấy người qua. Nhìn con nước trôi thương phận mình may rũi cuộc đời. Làm sao dám mơ duyên vợ chồng ơi hỡi người ơi. Thấy em sang đò cùng.

danh sách bài hát của ca sĩ Phi Bằng