Dắt Trâu Ra Đồng

Tác giả: Minh Châu

Ca sĩ: Tuyết Nhi

Em dắt trâu ra đồng, ngoài kia nắng lên tươi hồng, dưới bóng cây ngô đồng, đàn chim hót vang tưng bừng. Ngoài việc vui học ra, sớm chiều em phụ mẹ cha, chăn dắt trâu trên đồng, mỗi khi em làm việc nhà vừa xong.

Lý Ngựa Ô

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Tuyết Nhi

Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô đen bỗng ai vỗ ngựa ta đây (ứ ừ ứ ư). Ta phi nước đại ngàn dặm đường xa. Giúp quân thắng trận luôn phi hùng dũng. Xứng danh anh hùng trận mạc(ứ ư). Kìa tung vó vươn cao.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuyết Nhi