Chúa Vĩ Đại & Bé Nhỏ Biết Bao...

Tác giả: Hoàng Minh Dan ,Lời : PBĐC...

Ca sĩ: HOÀNG-ĐAN MINH (LỜI :PHẠM BẦU ĐỨC-CÔNG...)

1-2/Một Mùa đông đã về bên Chúng con. Chúa giáng trần sinh xuống trong đêm sương. Khắp Thiên đường tôn kính Đấng Quân Vương. Xuống dương trần giải cứu ngàn dân muôn phương. Ngàn Hồng ân đã về nơi Chúng ta. CÕI Dương trần.

danh sách bài hát của ca sĩ HOÀNG-ĐAN MINH (LỜI :PHẠM BẦU ĐỨC-CÔNG...)