Bắc -ninh Quê Tôi

Tác giả: Hoàng Minh Đan

Ca sĩ: Ns.Hoàng Minh Đan

Miến Bắc Ninh quê tôi ,có con sông dài nho nhỏ. Miền Bắc Ninh quê tôi có cô lái đò duyên dáng. Miền Bắc Ninh quê tôi có những Anh chàng trai tráng kiên cường. Những Em nhỏ dễ thương. Cô cậu học trò cắp sách tung tăng đến.

danh sách bài hát của ca sĩ Ns.Hoàng Minh Đan