Dấu Chấm Của Cuộc Đời...

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ: PBĐ.CÔNG )

Ca sĩ khác: Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ:Ns.BẦU.CÔNG ); Minh Dan ( NEW)

Dấu chấm...cho Một đời Người ...Dấu chấm than (!)...chấm son. Dấu chấm cho tận lòng Người ...Dấu chấm hỏi (?).../chấm phẩy. Dấu Chấm... cho Tình người ...dấu chấm đen.. Chấm hết ,khi ta còn ...một chút dư âm/lươngtâm.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ: PBĐ.CÔNG )