Về Đây Nha Anh...

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Minh-Đan (Hòa Âm : NHAC NGOẠI )

Ca sĩ khác: Minh Dan; Minh Dan ( Bis)

VỀ ĐÂY ĐI ANH. BAO LA TÌNH NGƯỜI. VỀ ĐÂY NHA ANH. TA CHUNG NỤ CƯỜI... NHỮNG NĂM THÁNG CHIA CÁCH ĐÔI TA. THEO THỜI GIAN... TA CÁCH XA NHAU MUÔN TRÙNG KHƠI ... VỀ ĐÂY ĐI EM. BAO LA TÌNH NGƯỜI. VỀ ĐÂY ĐI ANH TA CHUNG.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh-Đan (Hòa Âm : NHAC NGOẠI )