Giáng-sinh Thanh Bình

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Nhạc Sỹ Minh Đan

... Xin chúc mọi người một đêm GIÁNG -SINH AN -LÀNH. .....Trời lập đông ....rồi em ... Mùa giàng sinh đang đến thật gần ..... MUÔN vì sao lấp lành ...chiếu sáng khắp nơi .... Đêm nay , Chúa con sinh ra đời ... Ban.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhạc Sỹ Minh Đan