Hát Mừng Giáng-sinh

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Minh Đan ( Bowl M ..nHẠC )

Ca sĩ khác: Minh Dan NOEL 2017

.... Đêm đông ...đêm đông ... Thiên-Chúa ...sinh ra đời .... Ngài nắm trong ..máng cỏ bần hàn / Nghèo nàn. Ngài đến với muôn Dân .... Trên Trời muôn vì tinh tú ..Dưới Trần ..Tất cà /.toàn thể các Mục đông thổi kèn.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Đan ( Bowl M ..nHẠC )