Mùa Đông Về Chưa Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Ba Chéo Trả Nợ Hai Lúa (Chơi với Sony M70 & XR12)

Ca sĩ khác: Thanh Tuyền; Kim Ngân & Trường Nguyên; Tuấn Vũ & Hương Lan; Ba Chéo (Thâu trong gameroom. Nhiều âm lạ)

Mùa đông về chưa em sao mây sáng đã giăng lưng trời. Mùa đông về chưa anh cho em nhớ ngày xưa chúng ta. Ngày xưa giữa ngày băng giá hai đứa mình có nhau. Quên đi ngày giá băng. Hôm nay trời vào đông một mình em lạnh đời.

danh sách bài hát của ca sĩ Ba Chéo Trả Nợ Hai Lúa