Chuyến Đò Không Em _ Song Ca Với Phương Trang

Tác giả: Hoài Linh

Ca sĩ: Nt Vu

Phút ban đầu ấy. Thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em. Ngõ đi chung một lối. Đôi khi định nói với em một lời. Tình muốn còn e, chung bước đường về. Nào biết được khi nói lên nổi niềm. Thì nẻo vào tim. Mở rộng hay.

danh sách bài hát của ca sĩ Nt Vu