Hà Nội Và Nỗi Nhớ

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: YLinh ( Hòa ÂM Nguyễn Cửu Dũng )

Ca sĩ khác: Minh-Dan; MINH ĐAN (Hòa  .BẦU-CÔNG )

..Hà-Nội rủ bóng rêu phong. Hà-Nội ngày đó nhớ không? Tôi đi trong nắng ban chiều bên Người yêu(1_2). Này !Người Hỡi ! ƠI Người ơi ! Dù R...Thời gian/ngày tháng có dần trôi_theo ngày tháng/thời gian. Tôi đi khắp phương.

Hà-nội Và Nỗi Nhớ Bên Tôi

Tác giả: Hoàng Minh Đan

Ca sĩ: YLinh ( Hòa ÂM Nguyễn Cửu Dũng )

Ca sĩ khác: DoÃn Minh (Hòa âm: Ns.Nguyễn Cửu Dũng)

.Hà-Nội rủ bóng rêu phong. Hà-Nội ngày đó nhớ không? Tôi đi trong nắng ban chiều bên Người yêu(1_2). Này !Người Hỡi ! ƠI Người ơi ! Dù R...Thời gian/ngày tháng có dần trôi_theo ngày tháng/thời gian. Tôi đi khắp phương.

danh sách bài hát của ca sĩ YLinh ( Hòa ÂM Nguyễn Cửu Dũng )