Anh Có Về

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Bùi Mình Huế

Ca sĩ: Thu Nga

Ca sĩ khác: Diệu Hiền

Anh có về cùng mùa đông không anh. Lá vàng thôi rơi xao xác buồn lối nhỏ. Cái lạnh đầu đông ngập ngừng đầu ngõ. Nỗi buồn vương đang ngấp ngó tim em. Mắt em cần bàn tay lau lệ mi hoen. Vai em cần vòng tay ấm ngày đông giá.

danh sách bài hát của ca sĩ Thu Nga