Giáng-sinh An -lành (Sinh-nhật Chúa An-lành)

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Ns Hoàng Minh Dan (Hoa Am Ns Bau C )

Ca sĩ khác: Ca Sỹ ,Nhac Sĩ Hoàng Minh Dan; Ns Hoàng Minh Dan

... Màn Đêm buông xuống ..Muôn ngàn vì sao ,lấp lánh trên cao ... Màn Đêm buông xuống ...Trên/ Từ Trời cao ..xuông /Một vì sao sáng nhất ..Đêm nay. Chúa Hài nhi ...xuống/ giáng trần ..Người/ Ngài .xuống làm Người Mặc.

danh sách bài hát của ca sĩ Ns Hoàng Minh Dan (Hoa Am Ns Bau C )