Em Đi Rồi

Tác giả: Lê Tín Hương

Ca sĩ: Em Đi Rồi - Lê Tín Hương - ISAYGLD

Em đi rồi, một mình anh đứng bơ vơ. Cây thông gầy rủ buồn trăng gió xác xơ. Con chim nào gọi bầy cất tiếng thiên thu. Chim ơi muộn màng tình đã bay xa. Em đi rồi, một mình anh với cô đơn. Công viên buồn lạnh lùng.

danh sách bài hát của ca sĩ Em Đi Rồi - Lê Tín Hương - ISAYGLD