Tương Tư 4 (Phải Chi Em Đừng Có Chồng)

Tác giả: Mặc Thế Nhân

Ca sĩ: ISAYGLD - UAD PR35

Ca sĩ khác: Sĩ Phú; Elvis Phương; Khánh Hà; Tô Chấn Phong; Tuấn Vũ; HKL; Hoàng Nguyên

Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi. Thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua ru em ngủ, chiều nay em theo chồng. Thế hỏi lòng có buồn không? Tiếc thương cũng rồi, đành thôi.

danh sách bài hát của ca sĩ ISAYGLD - UAD PR35