Anh Hai

Tác giả: Nhạc Cô Hoàng Hân, thơ Vân Bống

Ca sĩ: Cô Hoàng Hân (Tác Giả)

A1. Bao năm trôi qua. Anh hai vất vả trăm bề. Đi sớm về khuya. Thay cha mẹ già lo lắng cho đàn em. Mặc đời đua chen anh không màng. Chỉ cần được thấy tiếng cười của đàn em thơ. A2. Rồi thời gian trôi. Anh Hai tuổi đã xế.

danh sách bài hát của ca sĩ Cô Hoàng Hân