Những album tạo bởi TrucMy (2 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
tình sầu biên giới 1 326
thương về vùng hỏa tuyến 1 518