Lối Xưa

Tác giả: Nghiêm Xuân Cường

Chiều nghiêng nghiêng sân nắng. Vàng lá rớt trên đường. Đàn ai trong xa vắng. Lối xưa nay mờ sương. Chiều dần buông héo hắt. Vài cánh én tung trời. Lệ rưng rưng khoé mắt. Cố hương xa ngàn khơi. Mưa xuân về đây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nghiêm Xuân Cường