Mưa Trên Tượng Đá

Tác giả: Chiêu Anh

Chiều vắng mưa bay trên tượng đá .. thoáng mưa bay. Chiều vắng mưa bay trên tượng đá .. thoáng mưa bay. Chiều vắng mưa bay trên tượng đá xanh. Hạt mưa nhớ nhung ân tình đã qua. Hàng cây công viên lặng đứng. Khắc tên hai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chiêu Anh