Cốc Cốc Cốc

Tác giả: Vỏ Quảng

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: RuYi Hứa
Bài này đã được xem 13419 lần.  

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó ?
Tôi là thỏ !
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó ?
Tôi là nai !
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó ?
Tôi là gió !
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt !

Nghe nhạc.
DL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video