Xe Chỉ Luồn Kim

Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 7836 lần.  

Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim, ố mấy ngồi í i i rồi
Xe chỉ ố mấy kim bên luồn kim.
Thêu vào tình chung ì khăn i mặt í i ì song í ì i
Đôi chim ố mấy tình là chim tự tình ù sang lìu ú u xê phàn
cái nỗi đôi chim ố tình đôi chim tự tình.

Em gửi ấy mấy anh song về cho anh
ố mấy hồng í i i khăn hồng.
Em gửi ố mấy anh khăn hồng cho anh
Chỉ hồng, tình chung ì thêu với í i i song í ì i
chỉ xanh ố mầy chiều chỉ xanh một chiều
ù sang lìu ú u xê phàn
cái nỗi chỉ xanh ố chiều chỉ xanh một chiều.

Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh
ố mấy đầy í i i đồng
Gió ngát ố mấy xanh bên đồng xanh
Chờ ai tình chung ì son sắt í i i song í ì i...

(Xe chỉ ố mấy kim luồn kim, ố mấy kim luồn kim
ố mấy ngồi í i dồi. Xe chỉ ố mấy kim luồn kim.
Thêu i vào tình chung vuông nhiễu tím í i i...song í ì i
gửi ì lên ô chàng gửi lên cho chàng.
Ù này sang i... ù này sang sang ù xê phàn xê
lưu cộng tình thương ô chàng gửi lên cho chàng.

Mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i... chuồn í i chuồn ì...
mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i...
Đã chót i tình chung dan díu í i ì... song í ì i.
thời ì thương ố cùng là thương nhau cùng ù này sang i ù
này sang sang ù xê phàn xê lưu cộng tình thương
ô cùng là thương em cùng ì...

Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim ngồi í i dồi
Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim
Thêu vào tình chung vuông nhiễu tím...
gửi sang...gửi sang gửi sang cho chàng sang ù
như xê phàn xê sang ù gửi sang, chàng gửi sang cho chàng ì ... )

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video