Lý Hoài Nam

Tác giả: Dân Ca

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: Bầu Vờ
Bài này đã được xem 3322 lần.  

Chiều ơ chiều ơ chiều dắt ơ bạn đèo qua đèo
chim nó kêu (nớ /bên nớ)
uý, oá, chi rứa
chi chi rứa
ức, ức...Con vượn trèo
là trèo con vượn trèo
Kia bên kia ơ hỡi con vượn trèo
kìa bên kia

Nghe nhạc.
DL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video