How Can I Tell Her (Làm Sao Anh Nói)

Tác giả: Lobo

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: cudao
Người sửa: AcMin
Bài này đã được xem 7422 lần.  

She knows when I'm lonesome
She cried when I'm sad
She's up in the good times
She' s down in the bad
Whenever I'm discouraged
She knows just what to do
But girl, she doesn't know about you

I can tell her my troubles
She makes them all seem right
I can make up excuses
Not to hold her at night
We can talk of tomorrow
I'll tell her things that I want to do
But girl, how can I tell her about you?

How can I tell her about you?
Girl, please tell me what to do
Everything seems right whenever I'm with you
So girl, won't you tell me
How to tell her about you?

How can I tell her I don't miss her whenever I'm away
How can I say it's you and I think of every single night and day
But when is it easy telling someone we're through
Ah girl, help me tell her about you

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video