Những album tạo bởi HongThao (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Người mẹ bán nón 3 287
Anh Cu Di Di 6 501
Lòng Mẹ 4 1902
Chiều Qua Phà Hậu Giang 4 2189
Về Đâu Mái Tóc Người Thương 4 15258
Để Trả Lời Một Câu Hỏi 8 2170
Biết Đến Bao Giờ 3 830
Nỗi Buồn Mẹ Tôi 14 5342
Người Thương Kẻ Nhớ 9 1808
Để Ta Say 7 2048