Những album tạo bởi HongThao (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Người mẹ bán nón 3 329
Anh Cu Di Di 6 653
Lòng Mẹ 4 2059
Chiều Qua Phà Hậu Giang 4 2355
Về Đâu Mái Tóc Người Thương 4 15812
Để Trả Lời Một Câu Hỏi 8 2231
Biết Đến Bao Giờ 3 853
Nỗi Buồn Mẹ Tôi 14 5777
Người Thương Kẻ Nhớ 9 1882
Để Ta Say 7 2116