Tình Thương Không Thể Mất

Tác giả: Phạm Duy Cường

Em về đây bên cửa. Dăm ngày nữa lại đi. Nhà mình đâu quá nửa. Bao giờ hết phân ly. Mai tết rồi đó mẹ. Bàn thờ không khói hương. Thời gian đi quá vội. Sao mẹ khóc bên giường. Cười lên đi Mẹ ơi. Cười lên đi Mẹ ơi.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy Cường