Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 454
VĂN HƯỜNG db 4 1335
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 1784
TRƯỜNG CA 3 1076
Nhạc tuyển chọn 30 5330
Nhạc Ngoại lời Việt 117 27578