Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 489
VĂN HƯỜNG db 4 1413
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 1908
TRƯỜNG CA 3 1130
Nhạc tuyển chọn 30 5728
Nhạc Ngoại lời Việt 117 31063