Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 467
VĂN HƯỜNG db 4 1353
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 1814
TRƯỜNG CA 3 1089
Nhạc tuyển chọn 30 5429
Nhạc Ngoại lời Việt 117 28510