Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 481
VĂN HƯỜNG db 4 1384
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 1852
TRƯỜNG CA 3 1111
Nhạc tuyển chọn 30 5582
Nhạc Ngoại lời Việt 117 29833