Làm Anh Khó Đấy

Tác giả: Nguyễn Đình Khiêm

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: Cát Bụi
Bài này đã được xem 14606 lần.  

Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc anh phải dỗ dành nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.
Mẹ chia quà bánh chia em phần hơn có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó nhưng mà thật vui ai yêu em bé thì làm được thôi..

Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc anh phải dỗ dành nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.
Mẹ chia quà bánh chia em phần hơn có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó nhưng mà thật vui ai yêu em bé thì làm được thôi

Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc anh phải dỗ dành nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.
Mẹ chia quà bánh chia em phần hơn có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó nhưng mà thật vui ai yêu em bé thì làm được thôi.
Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ.

Khi em bé khóc anh phải dỗ dành nếu em bé ngã anh nâng dịu dàng.
Mẹ chia quà bánh chia em phần hơn có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó nhưng mà thật vui ai yêu em bé thì làm được thôi.
Mẹ chia quà bánh chia em phần hơn có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó nhưng mà thật vui ai yêu em bé thì làm được thôi.

Nghe nhạc.
DL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video