Quốc Tế Ca

Tác giả: Đỗ Minh

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 14672 lần.  

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết
trong tâm đầy chứa rồi
Và quyết phen này sống chết
mà thôi chế độ xưa.

Ta mau phá sạch tan tành
toàn nô lệ vùng đứng lên đi
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình.

Đấu tranh này là trận cuối cùng
kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na siông na lơ
sẽ là xã hội tương lai đấu tranh này
là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na si ông na lơ sẽ là xã hội tương lai.

Nghe nhạc.
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video