Beautiful Sunday

Tác giả: Chưa Biết

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 6075 lần.  

Sunday morning up with the lark
I think I'll take a walk in the park
Hey hey hey
It's a beautiful day
I've got someone waiting for me when I see her
I know what she says
Hey hey hey
It's a beautiful day
Ha ha ha
Beautiful Sunday
This is my my my beautiful day when you say say say say that you love me
Oh my my my
It's a beautiful day
Birds are singing you by my side
Let's take the car and go for a ride
Hey hey hey
It's a beautiful day
We'll drive on and follow the sun
Makin' Sunday go on and on
Hey hey hey
It's a beautiful day
Ha ha ha
Beautiful Sunday
This is my my my beautiful day when you say say say say that you love me
Oh my my my
It's a beautiful day
Ha ha ha
Beautiful Sunday
This is my my my beautiful day when you say say say say that you love me
Oh my my my
It's a beautiful day

Nghe nhạc.
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video