Bip Bop

Tác giả: Chưa Biết

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2448 lần.  

Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Take your bottom dollar hold it in your hand
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Try to hide your handbag underneath the stand
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Wip wop wim and wop wip wop wim and wam
Wip wop wim and wop wip wop wim and wam
Try to hide your handbag underneath the stand
Wip wop wim and wop wip wop wim and wam
Put your hair in curlers we're goin' to see a band
Bip bop bip and bop bip bop bip bop bam
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Take your bottom dollar hold it in your hand
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Treat me like a good boy treat me like a man
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Wip wop wim and wop wip wop wim and wam
Wip wop wim and wop wip wop wim and wam
Try to hide your handbag underneath the stand
Wip wop wim and wop wip wop wim and wam
Put your hair in curlers we're goin' to see a band
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Take your bottom dollar hold it in your hand
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam
Take me hair in curlers treat me like a man
Bip bop bip bop bop bip bop bip bop bam

Nghe nhạc.
DL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video