Careless Whisper

Tác giả: Chưa Biết

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 3264 lần.  

I feel so unsure as I take your hand
And lead you to the dance floor
As the music dies
Something in your eyes
Calls to mind a silver screen and all its sad goodbye
I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know you're not a fool
Should've known better than to cheat a friend
And waste a chance that I've been given
So I'm never gonna dance again the way
I danced with you

I feel so unsure as I take your hand
And lead you to the dance floor
As the music dies
Something in your eyes
Calls to mind a silver screen and all its sad goodbye
I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know you're not a fool should've known better than to cheat a friend
And waste a chance that I've been given
So I'm never gonna dance again
The way
I danced with you

Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it's better this way
We'd hurt each other with the things we want to say
We could have been so good together
We could have lived this dance forever
But now who's gonna dance with me
Please stay
And I'm never gonna dance again
Guilty feet have got no rhythm
Though it's easy to pretend
I know you're not a fool
Should've known better than to cheat a friend
And waste a chance that
I've been given
So I'm never gonna dance again the way
I danced with you

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video