I'm Gonna Miss You Forever

Tác giả: Chưa Biết
I always think about you
All the time you're on my mind
We play together you and I
I can't believe that it's true
That now I have to see you leave
You're the only one for me
My girlfriend my best friend
I don't wanna see you go
I just wanna let you know
That I have a crush on you
I can't wait no longer girl to say what I feel
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
The first time that I saw you
I knew it from the very start
You had a place deep in my heart
I can't believe that it's true
Now it's time for you to leave
And baby I just can't believe
My girlfriend my best friend
I don't wanna see you go
I just wanna let you know
That I have a crush on you
I can't wait no longer girl to say what
I feel
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
You and me together
Girl I'll wait forever
It's only a matter of time 'cause I never wanna see you go
I just wan to let you know
That I can't wait no longer girl
To say what I feel
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss
I'm gonna miss
I'm gonna miss
I'm gonna miss
I'm gonna miss you forever
I'm gonna miss you girl
I'm gonna miss you girl
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2083 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4