Jump In The Line

Tác giả: Chưa Biết
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE YOUR
BODY LINE-A
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE IT ALL THE TIME-A
WORK WORK
WORK SINORA
WORK YOUR
BODY LINE-A
WORK WORK
WORK SINORA
WORK IT ALL THE TIME-A
MY GIRL'S NAME IS
SINORA
I TELL YOU FRIENDS
I ADORE HER
AND WHEN SHE DANCES
OH BROTHER
SHE'S A HURRICANE
IN ALL KINDS-A WEATHER
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
HUT
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE YOUR
BODY LINE WUP
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE IT ALL THE TIME
WORK WORK
WORK SINORA
WORK YOUR
BODY LINE-A
WORK WORK
WORK SINORA
WORK IT ALL THE TIME-A
YOU CAN TALK
ABOUT CHA-CHA
TANGO WALTZ
OR THE RHUMBA
SINORA'S DANCE
HAS NO TITLE
YOU JUMP IN THE SADDLE
HOLD ON TO THE BRIDLE
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY
ROCK YOUR BODY
CHILD-A
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
SOMEBODY HELP ME
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
HUT
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE YOUR BODY LINE
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE IT ALL THE TIME
WUT
WORK WORK
WORK SINORA
WORK YOUR
BODY LINE YEAH
WORK WORK
WORK SINORA
WORK IT ALL THE TIME
SINORA SHE'S
A SENSATION
THE REASON
FOR AVIATION
AND FELLAS
YOU'VE GOT TO WATCH IT
WHEN SHE WIND UP
SHE BOTTOM
SHE GO LIKE A ROCKET
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN
HEIST THOSE SKIRTS
A LITTLE HIGHER
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OKEE JIMINY
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
WOH
YES SIR
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE YOUR
BODY LINE-A
WORK WORK
WORK SINORA
WORK IT ALL THE TIME-A
DANCE DANCE
DANCE SINORA
DANCIN' PARTY TIME
WORK WORK
WORK SINORA
WORK IT ALL THE TIME
SINORA DANCES
CALYPSO
LEFT TO RIGHT
IS THE TEMPO
AND WHEN SHE
GETS THE SENSATION
SHE GO UP IN THE AIR
COME DOWN
IN SLOW MOTION
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
SOMEBODY HELP ME
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OK I BELIEVE YOU
JUMP IN THE LINE
ROCK YOUR BODY IN TIME
OH UT
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE YOUR BODY LINE
SHAKE SHAKE
SHAKE SINORA
SHAKE IT ALL THE TIME
WORK WORK
WORK SINORA
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 786 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4