Love Gets Me Everytime

Tác giả: Chưa Biết
Life was goin' great
Love was gonna have to wait
Was in no hurry had no worries
Stayin' single was the plan
Didn't need a steady man
I had it covered, 'til I discovered
That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Gone and done it
Guess I fell in love
Must've been the way he walked
Or his sweet, sweet talk
I guess
I gol' darn gone and done it

I was quite content
Just apayin' my own rent
It was my place,
I needed my space
I was free to shop around
In no rush to settle down
I had it covered, 'til I discovered
That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Gone and done it
Guess I fell in love
Must've been the way he walked
Or his sweet, sweet talk
I guess I gol' darn gone and done it

That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Gone and done it
Guess I fell in love
Must've been the way he walked
Or his sweet, sweet talk
It's in the way he calls my
I know
I'll never be the same
Gone and done it
That love gets me every time
My heart changed my mind
I gol' darn gone and done it
Though I had it covered
Life was going great
Well I gol' darn gone and done it
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 853 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4